Zaloguj się
lub
Smoolearn
Strona głównaGrechuta Festival 2014ArchiwumZasady Konkursu GF 2013

Zasady Konkursu GF 2013

 1. Do Konkursu mogą zgłaszać się zarówno soliści jak i zespoły.
 2. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie festiwalu - www.grechutafestival.pl Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane.
 3. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz przesłaniu dwóch dowolnych utworów z repertuaru Marka Grechuty najpóźniej do dnia 15 września 2013 roku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie (tak soliści, jak i członkowie zespołu) wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody prawnego opiekuna.
 5. Podczas etapu eliminacji Komisja Kwalifikacyjna -  spośród przesłanych zgłoszeń -wybierze najpóźniej do 22 września 2013 najwyżej dwudziestu finalistów, którzy wystąpią przed Jury Konkursu w Krakowie. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie festiwalu (www.grechutafestival.pl). Finaliści otrzymają też dodatkowo e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się do finału.
 6. Podczas finału konkursu w Krakowie finaliści zaprezentują przed Jury Konkursu najwyżej po dwie piosenki, zgłoszone wcześniej do eliminacji.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie z playbacku lub półplaybacku jako jedynego „instrumentarium” scenicznego.
 8. Finaliści zobowiązani są zapewnić swoje własne instrumenty podczas występu.
 9. Jury Konkursu podczas finału Konkursu wręczy wyróżnienia najwyżej ocenionym solistom i/lub zespołom. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają prawo (i obowiązek) udziału w Koncercie Laureatów podczas Grechuta Festival 2013.
 10. W trakcie Koncertu Laureatów ogłoszeni zostaną Laureaci Konkursu - zdobywcy:
  a. I Nagrody
  b. II Nagrody
  c. III Nagrody
 11. Jury Konkursu może zadecydować o nieprzyznawaniu I Nagrody.
 12. Zarówno koncert finałowy, jak i Koncert Laureatów poprzedzone zostaną obowiązkową próbą.
 13. Organizator pokrywa wyłącznie te koszty poniesione przez uczestników konkursu, które zostały wyraźnie określone w Regulaminie Konkursu.
 14. Zgłaszający się do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie jego zapisy.
 15. Niniejsze zasady Konkursu mają jedynie charakter poglądowy, szczegółowo przebieg Konkursu, prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników określa Regulamin Konkursu.

Zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu Konkursu