Zaloguj się
lub
Smoolearn
Strona głównaGrechuta Festival 2014KonkursZasady Konkursu Interpretacje

Zasady Konkursu Interpretacje

Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu Interpretacje 2014

 1. Do Konkursu mogą zgłaszać się zarówno soliści jak i zespoły (w przypadku zespołu – zgłoszenia dokonuje osoba reprezentująca zespół przed organizatorem w trakcie Konkursu).
 2. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie festiwalu - www.grechutafestival.pl Zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane.
 3. Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz przesłaniu dwóch dowolnych utworów z repertuaru Marka Grechuty najpóźniej oraz fotografii (swojej lub zespołu, jeśli zgłoszenie dotyczy zespołu) do dnia 14 września 2014 roku.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie (tak soliści, jak i członkowie zespołu) wyłącznie pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody prawnego opiekuna.
 5. Podczas etapu eliminacji Komisja Kwalifikacyjna -  spośród przesłanych zgłoszeń -wybierze najpóźniej do 19 września 2014 piętnastu finalistów , którzy wystąpią przed Jury Konkursu w Krakowie. Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie festiwalu (www.grechutafestival.pl). Finaliści otrzymają też dodatkowo e-mail z informacją o zakwalifikowaniu się do finału.
 6. Podczas finału konkursu w Krakowie finaliści zaprezentują przed Jury Konkursu najwyżej po dwie piosenki, zgłoszone wcześniej do eliminacji .
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie z playbacku lub półplaybacku jako jedynego „instrumentarium” scenicznego.
 8. Finaliści zobowiązani są zapewnić swoje własne instrumenty podczas występu.
 9. Jury Konkursu podczas finału Konkursu wręczy wyróżnienia najwyżej ocenionym solistom i/lub zespołom. Wyróżnieni uczestnicy otrzymają prawo (i obowiązek) udziału w Koncercie Laureatów podczas Grechuta Festival 2014.
 10. W trakcie Koncertu Laureatów ogłoszeni zostaną Laureaci Konkursu - zdobywcy:
  a. I Nagrody
  b. II Nagrody
  c. III Nagrody
 11. Jury Konkursu może zadecydować o nieprzyznawaniu I Nagrody.
 12. Zarówno koncert finałowy, jak i Koncert Laureatów poprzedzone zostaną obowiązkową próbą .
 13. Organizator pokrywa wyłącznie te koszty poniesione przez uczestników konkursu, które zostały wyraźnie określone w Regulaminie Konkursu .
 14. Organizator nie zapewnia noclegu finalistom Konkursu. Organizator postara się zapewnić nocleg wyróżnionym uczestnikom Konkursu (zaczynając od następnego dnia po Finale Konkursu) do dnia Koncertu Laureatów.
 15. Zgłaszający się do konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie jego zapisy.
 16. Niniejsze zasady Konkursu mają jedynie charakter poglądowy, szczegółowo przebieg Konkursu, prawa i obowiązki organizatora oraz uczestników określa Regulamin Konkursu .

Zapoznaj się z pełną treścią Regulaminu Konkursu Interpretacje 2014 klikając tutaj .